• Huisstijl drukwerk JackieWoo

    Categorie: Letterpress

    Huistijldrukwerk in letterpress met bijpassende omslagen voor JackieWoo - Interior Consulting & Styling

    Papier: Macho George

    Druk: 1 kleur letterpress black

    Ontwerp: Lanes.be